ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ VISITOR

Το έργο VISITOR αναπτύσσεται από πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο.

Interactive 4D

Η INTERACTIVE 4D (I4D) είναι μια γαλλική ΜΜΕ που ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διδακτικών παιχνιδιών και παιχνιδιοποιημένων εκπαιδευτικών εργαλείων από το 2010. Η I4D σχεδιάζει και αναπτύσσει διδακτικά παιχνίδια και παιχνιδοποιημένα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες σε τομείς:

 • Επαγγελματικής εκπαίδευσης (διδακτικά παιχνίδια, συστήματα διαχείρισης μάθησης και παιχνίδια ηλεκτρονικής μάθησης).
 • Έξυπνες πόλεις και έξυπνες περιοχές που θέλουν να προωθήσουν την πολιτιστική και φυσική τους κληρονομιά και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σε θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας.
 • Ηλεκτρονική υγεία (εργαλεία αξιολόγησης της υγείας, τηλεϊατρική, αγωγή υγείας ασθενών, εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας).

Η INTERACTIVE 4D είναι ο συντονιστής του έργου VISITOR και είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του παιχνιδιού που προσφέρεται σαν μέρος ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σχεδιασμένο από τους εταίρους του έργου.

Η Interactive 4D είναι επίσης υπεύθυνη για το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και τις περιοδικές ενημερώσεις της.

Hellenic Open University (HOU) (EAP, Elleniko Anichto Panepistimio)

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1992. Πρωταρχική του αποστολή είναι να προσφέρει εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μεθοδολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να αναπτύσσει το κατάλληλο υλικό και τις κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας. Εξίσου σημαντικός στόχος είναι η προώθηση της επιστημονικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της εξ αποστάσεως και της δια βίου μάθησης. Το ΕΑΠ προσφέρει τυπική και άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων χρησιμοποιώντας εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οδηγώντας σε πτυχία BSc, MSc και PhD, καθώς και σε πιστοποιητικά Δια Βίου Μάθησης, εξυπηρετώντας επί του παρόντος περισσότερους από 40000 ενεργούς φοιτητές και περισσότερα από 2500 μόνιμο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το ΕΑΠ χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που συμπληρώνεται με ειδικά αναπτυγμένο εκπαιδευτικό υλικό και υποστηρίζεται από σύγχρονη τεχνολογική υποδομή. Αποτελείται από τέσσερις Σχολές (Επιστήμη και Τεχνολογία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Εφαρμοσμένες Τέχνες) και υποστηρίζεται απο το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) μια ανεξάρτητη Μονάδα, υπεύθυνη για την επίβλεψη της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και την εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογιών σε μαθήματα.

Το εργαστήριο ΕΕΥΕΜ έχει ιδρυθεί για να υποστηρίξει το ΕΑΠ στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής, μεθοδολογικής και τεχνολογικής καινοτομίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το εργαστήριο ΕΕΥΕΜ στοχεύει στην παρακολούθηση των κοινωνικών και βιομηχανικών αναγκών σε ζητήματα ικανοτήτων, δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, στην πιστοποίηση της ποιότητας της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και υλικού, στην ανάπτυξη καινοτομίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, στην εφαρμογή προηγμένων ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πρακτική και γενικά, στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και μεταφοράς καινοτομίας για λογαριασμό του ΕΑΠ. Το ΕΕΥΕΜ δραστηριοποιείται σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του ΕΑΠ το οποίο και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

The Open University (OU)

Το Open University (OU) είναι παγκόσμιος ηγέτης στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 2,09 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως από την έναρξή του, το 1969. Το OU είναι πρωτοπόρος στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους της καριέρας και της ζωής τους σπουδάζοντας ευέλικτα σε στιγμές και μέρη που τους ταιριάζουν. Είναι το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη με περίπου 174.898 φοιτητές. Το OU κατέλαβε την πρώτη θέση, σε θέματα ικανοποίησης, από τους φοιτητές με την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση στο 87% στην Εθνική Έρευνα Φοιτητών του 2019.

Στο OU λειτουργούν οι ακόλουθες σχολές:

 • Τεχνών & Κοινωνικών Επιστημών (FASS)
 • Επιχειρήσεις και Δίκαιο (FBL)
 • Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM)
 • Ευημερίας, Εκπαίδευσης, Γλωσσών και Αθλητισμού (WELS).

Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να γιορτάζει τη διαφορετικότητα λαμβάνοντάς την ως πρόκληση. Από τους τρέχοντες φοιτητές, το 14% δηλώνει αναπηρία, 1 στους 12 δηλώνει πρόβλημα ψυχικής υγείας, το 23% είναι από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, 1.800 σπουδάζουν σε περιβάλλοντα ασφαλείας και 1.400 είναι ενεργά μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Το OU χαίρει διεθνούς φήμης για την ποιότητα της έρευνάς του σε πολλούς τομείς. Στη Μονάδα Ερευνητικών Επιχειρήσεων και Υποτροφιών του OU σε επίπεδο ιδρύματος υπάρχει σημαντική ακαδημαϊκή και διοικητική εμπειρία και τεχνογνωσία που κατευθύνει σημαντικά έργα, τόσο σε εθνική, όσο και σε διεθνή κλίμακα. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (IET) στο OU συνδέει την καινοτομία και την τεχνογνωσία στη μάθηση και τη διδασκαλία, χρησιμοποιώντας αυτή τη συλλογική δύναμη για να αλλάξει το πρόσωπο της εκπαίδευσης. Το έργο του IET που βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής του Πανεπιστημίου, αποσκοπεί στο να διατελέσει παγκόσμιος ηγέτης στον σχεδιασμό, το περιεχόμενο και την παροχή υποστηριζόμενης ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της καινοτόμου χρήσης της τεχνολογίας. Το IET έχει πέντε κύρια ερευνητικά προγράμματα:

 • αναλυτική μάθηση και σχεδιασμός μάθησης
 • το μέλλον της μάθησης
 • μάθηση σε έναν ανοιχτό κόσμο
 • επαγγελματική και ψηφιακή μάθηση

αύξηση της απόδοσης.

IDEC

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης με έδρα τον Πειραιά, στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της συνίστανται σε εκπαίδευση, συμβουλευτική διαχείρισης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Πελάτες της IDEC είναι τόσο ΜΜΕ όσο και οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες από διαφορετικούς τομείς. Συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς.

Η IDEC έχει εκτενή εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Η IDEC έχει συμβουλευτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε ελληνικά κέντρα κατάρτισης και έχει διαπιστευθεί ως κέντρο δια βίου μάθησης. Διοργανώνει μαθήματα κατάρτισης για δασκάλους και εκπαιδευτές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και δραστηριότητες άτυπης μάθησης για μαθητές στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση και παρέχει μαθήματα κατάρτισης και πρακτική εξάσκηση στον τομέα της επαγγελματική κατάρτισης αλλά και σε θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας.

Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης είναι η συμβουλευτική διαχείρισης, τα επιχειρηματικά σχέδια, η επιχειρηματικότητα, οι ΜΜΕ, η διαχείριση ποιότητας, η πιστοποίηση, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών περιεχομένων με βάση το ECVET, η ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, οι διαδικτυακές εφαρμογές, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στον τομέα της δια βίου μάθησης, η IDEC έχει εμπειρία σε ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση και ειδικότερα το EQF, ECVET, Europass, EQAVET, την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ανέλαβε επιτυχώς τη σύμβαση με το CEDEFOP «Europass, ECVET και EQF για τεκμηρίωση, επικύρωση και πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων».

Logopsycom

Η Logopsycom δημιουργήθηκε αρχικά ως εταιρεία εξειδικευμένη σε έργα ανάπτυξης δεξιοτήτων, επαγγελματικής κατάρτισης, επανεπικύρωσης και ένταξης για νέους με αναπηρίες και μαθησιακές διαταραχές, που ονομάζονται Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (SLD).

Κατά τη διάρκεια των ετών που αφιέρωσε στην υποστήριξη σχολείων, κέντρων ΕΕΚ, εκπαιδευτικών οργανισμών, νέων και γονέων, η Logopsycom δημιούργησε ή χρησιμοποίησε εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή μη) και ανέπτυξε το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης της σε κέντρο καινοτομίας στην εκπαίδευσης καινοτομίας.

Με βάση το υπόβαθρο που απέκτησε στις μαθησιακές διαταραχές η Logopsycom εστίασε στο να αποκτήσει τεχνογνωσία σε διάφορα θέματα του συγκεριμένου τομέα: ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, πολιτιστική μάθηση και τεχνολογία για την εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, η Logopsycom προσφέρει τώρα ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικής υποστήριξης και δημιουργίας, από ιδιωτική διδασκαλία έως διαδικτυακά μαθήματα με τους συνεργάτες της. Για να είναι πιο αποτελεσματική για το κοινό της, η Logopsycom έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια τεχνογνωσία στις καινοτομίες ΤΠΕ. Πολλά από τα έργα της στην ΕΕ, όπως το Bibliodos, συνδυάζουν τεχνολογία και πολιτισμό για να αυξήσουν την προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού περιεχομένου για μαθητές με SLD.

Η Logopsycom συνεργάζεται απευθείας με εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Βέλγιο και στην Ευρώπη και με νέους, εκπαιδευτές και επαγγελματίες στη γενέτειρά της στο Mons, καθώς επίσης, στις Βρυξέλλες και το Παρίσι. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των δραστηριοτήτων, η Logopsycom συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην προσβασιμότητα και τη συνεκτικότητα του υλικού που παράγει ή των δραστηριοτήτων που διοργανώνει. Για να γίνει αυτό, η Logopsycom βασίζεται σε μια ομάδα ειδικών, εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών: ερευνητές, δασκάλους και εκπαιδευτές, αλλά και λογοθεραπευτές και ειδικούς προσαρμογής.

EU Disclaimer

With the support of the Erasmus+ programme of the European Union.
The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Reference: 2020-1-FR01-KA226-SCH-095600

© VISITOR 2022